Sterpassage

Eén van de grote deelontwikkelingen binnen het Masterplan In de Bogaard (link) is de herontwikkeling van de Sterpassage. In dit bouwblok, globaal gelegen tussen de Hoogvliet en het Bomenplein, staan veel winkelunits leeg, met name op de verdieping. De eigenaar van de Sterpassage, 3W real estate, werkt in vervolg op het Masterplan een bouwplan uit waarbij de huidige bebouwing wordt gesloopt en er twee nieuwe blokken terug komen. Tussen deze bouwblokken ontstaat een nieuw plein, het ‘Steenvoordeplein’; een plek voor ontmoeting, terrasjes en - samen met de nieuwe Leefstraat - een doorgaande route dwars door de Bogaard.

Impressie nieuwe Steenvoordeplein

De bouwblokken kennen verschillende hoogtes (tot maximaal ca. 70 meter) en bestaan uit een plint met winkels, horeca en andere voorzieningen, met daarboven in totaal circa 450 woningen en een (volledig ingebouwde) nieuwe parkeergarage.

Ontwerp en bestemmingsplan

Momenteel werken twee architecten in opdracht van 3W en in afstemming met de gemeente de bouwplannen uit. Begin juli 2020 zijn de schetsontwerpen gepresenteerd aan bewoners van de Steenvoordelaan en is om hun input en reactie gevraagd op de voorgenomen bouwplannen. Mede op basis daarvan werken de architecten nu een Voorlopig Ontwerp uit, dat als basis dient voor de herziening van het bestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 van start gaan. Inmiddels is er een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente 3W, wat een formele bekrachtiging betekent van de gesprekken tussen de twee partijen. 

Start van de sloop- en bouwwerkzaamheden staat vooralsnog gepland in het eerste kwartaal van 2022.

Meer informatie over de herontwikkeling van de Sterpassage vindt u op de website van 3W: https://www.3wrealestate.nl/projecten/sterpassage