Steenlaan

De Steenlaan is aan grootschalig onderhoud toe. Daarnaast maken de aanwezige fietspaden onderdeel uit van een fietssterroute die wij willen gaan verbeteren. Het grootschalig onderhoud wordt uitgevoerd om de kwaliteit van de buitenruimte weer op het gewenste niveau te krijgen. Zowel boven de grond (bestrating, groen/bomen, parkeren, verlichting) als onder de grond (kabels & leidingen). Deze werkzaamheden gaan wij gecombineerd uitvoeren waardoor de mogelijkheid ontstaat om de straat opnieuw in te richten.

Ontwerpproces

Als eerste willen wij de bewoners en ondernemers vragen om een enquête in te vullen over  gewenste verbeteringen van de Steenlaan. De reacties op de enquête gaan wij gebruiken bij het maken van een schetsontwerp voor  de nieuwe inrichting van de Steenlaan. 

Bij het maken van een schetsontwerp gaan wij ook kijken naar hoe we de fietsroute en de leefbaarheid kunnen verbeteren en de verkeersveiligheid kunnen verhogen.