Sijthoff

De Sijthoff locatie bevindt zich aan de meest zuidelijke zijde van het plangebied Havenkwartier, aan de A4. In de schetsplannen van vastgoedontwikkelaar Statenprojekt Development zijn 672 koopwoningen en 1.850m2 aan commerciële ruimten opgenomen. Door parkeren grotendeels ondergronds op te lossen, zal er straks voldoende ruimte zijn voor groen, water, binnentuinen en prettige verblijfsplekken. Het iconische Sijthoff gebouw dat wordt herontwikkeld tot hotel en conferentiecentrum, maakt het plaatje compleet. De plannen voor het Sijtoff gebouw zijn al goedgekeurd, voor de overige plannen op de Sijthoff locatie start nu het participatietraject. Met de ontwikkelplannen voor de Sijthoff locatie wordt een volgende stap gezet in de ambitie om het Havenkwartier te transformeren van een deels vervallen bedrijventerrein naar een aantrekkelijk gebied waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan.

Voor de koopwoningen is in schetsplannen in de basis gekozen voor een hoogte van 5 bouwlagen, rondom een drietal binnentuinen. Daarnaast zijn in het ontwerp drie hoogbouwaccenten van 50, 70 en 120 meter toegevoegd, die het gebied markeren. Er komen woningen voor diverse doelgroepen, van 2-kamer woningen en stadswoningen tot ruime 4-kamerwoningen en luxe penthouses. 

Om in het gebied een logisch geheel te maken van wonen en werken, is er gekozen voor robuuste architectuur. In het huidige schetsplan zijn koopwoningen ingetekend voor diverse doelgroepen, van 2-kamer woningen en stadswoningen tot ruime 4-kamerwoningen en luxe penthouses.

Meedenken

Voor de Sijthoff locatie is er in het najaar een participatietraject gestart, waar belanghebbenden werd gevraagd om mee te denken over de schetsplannen. Er zijn diverse mogelijkheden geweest om dit te doen. Zo kon u aanwezig zijn bij een tweetal participatiebijeenkomsten, deelnemen aan de online enquête, een persoonlijk gesprek inplannen of uw inbreng online indienen. De uitkomsten kunt u vinden in een aantal documenten die zijn geplaatst op deze website. Voor meer informatie over de plannen kunt u terecht op de website van de ontwikkelaar: www.sijthofflocatie.nl.

Online enquête

Rond diverse thema’s zoals de inrichting van het gebied met groen en water, parkeren, duurzaamheid en voorzieningen is er een online enquête gehouden, zodat er meer inzicht werd gekregen in de wensen van belanghebbenden en toekomstige gebruikers. Ook kon u hier als u wilde aanvullende suggesties of aandachtspunten aangeven. De uitkomsten van de enquête vindt u ook op deze website.

Meer informatie over het schetsplan, het participatietraject en de enquête vindt u op www.sijthofflocatie.nl

 

Hotel

Naast de plannen voor woningbouw heeft SB Projects heeft het voornemen om het Sijthoff gebouw aan de Van Benthemlaan (deels) te transformeren naar een hotel met maximaal 220 kamers. Het ontwikkelde plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan, maar het past wel binnen de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor dit pand. Daarom is een wijzigingsplan opgesteld.