Paraplubeheersverordening parkeernormering Rijswijk

Bij nieuwe ontwikkelingen in Rijswijk moet ook rekening worden gehouden met voldoende parkeergelegenheid. Dat is geregeld in de 'Paraplubeheersverordening parkeernormering Rijswijk'. Dit is een bestemmingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente Rijswijk waarin uitsluitend het parkeren is geregeld.

Nu heeft de rechter echter kort geleden bepaald dat deze parapluherziening niet geldt in gebieden waarvoor een beheersverordening geldt, maar dat deze uitsluitend van kracht is voor gebieden met een bestemmingsplan. Hierdoor is de verplichting om te voorzien in voldoende parkeerplekken bij nieuwe ontwikkelingen dus niet meer geregeld in heel Rijswijk, maar slechts in gebieden met een bestemmingsplan. Daarom is deze paraplubeheersverordening vastgesteld voor de gebieden waar nu een beheersverordening geldt. Het gaat dus om een technische reparatie. Inhoudelijk verandert er niks. Op deze manier kunnen we in heel Rijswijk voldoende parkeergelegenheid regelen, ook bij nieuwe ontwikkelingen in de genoemde gebieden.

De parapluherziening is op 11 mei 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De beheersverordening is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op  het volgende identificatienummer (IDN):  NL.IMRO.0603.bvParapluparkeren-VA01. Verder kunt u de beheersverordening alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De vastgestelde beheersverordening treedt in werking op 21 mei 2021.