Hof van Rijswijk (De Terp)

De herontwikkeling van winkelpassage ‘De Terp’ heeft hoge prioriteit. Hier staan veel winkels leeg, waaronder de oude V&D. Door een nieuwe bestemming aan dit gebied te geven wordt niet alleen die leegstand opgelost, maar krijgt het gehele gebied Bogaard stadscentrum een kwaliteitsimpuls.

In vervolg op het vastgestelde Masterplan In de Bogaard werken we hard aan de kwaliteitsimpuls. Dit past bij de plannen om In de Bogaard de komende jaren te verbouwen tot een nieuw, levendig en groen stadscentrum van Rijswijk. Als onderdeel hiervan werkt de eigenaar van De Terp, Reshape Properties aan nieuwe plannen voor het voormalige V&D pand. Op de plek van de V&D zullen nieuwe woongebouwen verrijzen. Ook een deel van de huidige winkelpanden wordt omgebouwd tot woningen. Daarnaast zal een gedeelte beschikbaar blijven voor winkels en horeca en ontstaat er een nieuwe straat voor fietsers en voetgangers, dwars door het centrum. De in totaal 345 woningen komen rondom een gemeenschappelijke groene binnentuin te liggen.

Informatiebijeenkomst maart 2021

Op maandag 22 maart 2021 is er een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze avond werden het bouwplan en het ontwerpbestemmingsplan toegelicht. Tevens was er ruimte voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan, de bestemmingsplanprocedure, de uitwerking van het bouwplan en de stand van zaken. In het oranje kader kunt u de presentaties en het verslag van deze avond terugvinden

Bestemmingsplan vastgesteld

Op 17 juni jl. heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor De Terp vastgesteld, hiermee is het plan nu onherroepelijk en formeel in werking. Tegen het ontwerpbestemmingsplan, dat in maart ter inzage lag, zijn vijf zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen, gebundeld in een Nota van Antwoord, zijn betrokken bij de afweging die de raad heeft gemaakt. Het vastgestelde bestemmingsplan (met de bijbehorende nota van zienswijzen) heeft ter inzage gelegen tot en met donderdag 5 augustus 2021.

Planning

Nu het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad, kan er een nieuwe stap genomen worden voor de ontwikkelingen van de Terp. Momenteel werkt ontwikkelaar Reshape Properties aan het definitieve bouwplan, om de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning op korte termijn in te kunnen dienen. De passage van De Terp is inmiddels, na het vertrek van de laatste winkel, volledig afgesloten voor bezoekers. Meer informatie over het woningaanbod is te vinden op de projectwebsite www.hofvanrijswijk.nl .Start verkoop van de woningen is gepland in Q1 2022. De start van de sloop- en bouwwerkzaamheden vindt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 plaats. De omgeving zal worden geïnformeerd zodra er meer bekend is over de sloop- en werkzaamheden. Uiteraard zal ook dit project worden opgenomen in de Bogaard Bouwapp.  De oplevering van de bouwblokken is gepland in 2024.

De binnentuin met uitzicht op het nieuwe woongebouw

Appartementen en commerciële ruimten aan de nieuwe Leefstraat (de buitenruimte is indicatief)

Uitzicht op de binnentuin

Uitzicht vanaf een van de woongebouwen

VO (voorlopig ontwerp) visualisatie van De Terp