Het Nieuwe inzamelen van afval

De manier van afval inzamelen in Rijswijk gaat veranderen. We voeren dat stapsgewijs, wijk voor wijk, in.

Bewoners van laagbouwwoningen krijgen een ondergrondse container voor restafval in hun buurt. Voor het overige afval – GFT, oud papier en (plastic) verpakkingen – krijgen of hebben ze minicontainers. Hiermee hopen we dat inwoners hun afval meer gaan scheiden en dat er zo weinig mogelijk restafval overblijft. Veel van wat nu wordt weggegooid, kan als grondstof dienen voor andere producten.

Eikelenburg

Inwoners van Eikelenburg krijgen ondergrondse containers voor restafval. Op onderstaande tekeningen kunt u zien waar deze gepland zijn. Ook vindt u hier de brief die aan de bewoners ie gestuurd en de aanwijzingsbesluiten van het college.

Informatiebrief

Bewonersbrief

Bekendmaking Aanwijsbesluit Eikelenburg 

Bekendmaking

Overzicht

Overzichtstekening

Inpasplannen

Groeneveld

Drakensteyn

Birkhoven

Rhijnauwen

Duin en Kruidberg

Dassenberg