Het ING-blok

Het zogenaamde ING-blok, logischerwijs een ontwikkeling ter hoogte van de huidige ING in Bogaard stadscentrum, zit ongeveer in dezelfde fase als het Beatrix-blok. Bij deze herontwikkeling werkt eigenaar Van Ettekoven aan een woonzorgconcept. De woningen zullen daarbij specifiek worden ontworpen voor senioren met een zorgbehoefte. Ook zullen er in dit ING-blok gemeenschappelijke ruimtes worden gerealiseerd.

Het concept bestemmingsplan wordt op dit moment beoordeeld door de gemeente (stap 3c) en ook wordt de anterieure overeenkomst binnenkort afgerond (3b). Zodra het bestemmingsplan gereed is volgt er een informatiemoment voor de omgeving waarin zowel het bestemmingsplan als het voorlopig ontwerp worden gepresenteerd.

Het ING-blok met zicht vanaf de Prins Willem Alexander Promenade