Het Beatrix-blok

 

In november 2020 is de intentieovereenkomst getekend tussen ontwikkelaars Nera Vastgoed en Ten Brinke en de gemeente Rijswijk voor de herontwikkeling van het ‘’Beatrix-blok’’. Dit is het blok op de plek van de huidige Bristol, So Low en Konfor Home. Nera Vastgoed en Ten Brinke willen hier ruim 300 woningen bouwen. Afgelopen 1,5 jaar hebben de ontwikkelaars gewerkt aan het schetsontwerp (stap 2) en het voorlopig ontwerp (stap 3a). Het schetsontwerp is goedgekeurd door het kwaliteitsteam van de gemeente en het voorlopig ontwerp is goed ontvangen. Momenteel wordt geschreven aan het bestemmingsplan (stap 3c) en wordt de anterieure overeenkomst afgerond (stap 3b). Zodra het bestemmingsplan gereed is volgt er een informatiemoment voor de omgeving waarin zowel het bestemmingsplan als het voorlopig ontwerp worden gepresenteerd.

Het Beatrix-blok met zicht vanaf de Prinses Beatrixlaan (bron: Geurst & Schultze Architecten)