Herinrichting openbare ruimte Bogaard stadscentrum

Samen werken aan een groen woon-, winkel- en verblijfsgebied. Dat is de ambitie die we in het Masterplan ‘In de Bogaard’ en omgeving hebben vastgelegd. In het Masterplan geven we richting aan toekomstige ontwikkelingen en initiatieven, om van ‘In de Bogaard’ weer een levendig stadscentrum te maken.

De transformatie van winkelcentrum naar een groen en levendig stadscentrum neemt meerdere jaren in beslag. Het wordt stapsgewijs uitgevoerd, aansluitend op de nieuwbouw van woningen en winkels. Tussen alle bebouwing, zorgt het openbaar gebied voor de verbinding. De straten en pleinen zorgen ervoor dat er een samenhangend geheel ontstaat. Ook verbindt de openbare ruimte de bestaande bebouwing met de nieuwe ontwikkelingen. Zo draagt het openbaar gebied in belangrijke mate bij aan het creëren van één geheel, het nieuwe Bogaard stadscentrum .

Schetsontwerp is gereed

De openbare ruimte ‘In de Bogaard’ nodigt op dit moment niet echt uit om te verblijven, terwijl dat één van de ambities is voor het nieuwe stadscentrum. Daarom willen we het openbaar gebied vergroenen en aantrekkelijk maken om in te verblijven. Hier valt het Bogaardplein niet onder, omdat de plannen hiervoor al bekend zijn en de uitvoering al enige tijd geleden is gestart. In het schetsontwerp worden de uitgangspunten en eerste schetsen voor de openbare ruimte toegelicht. Hierbij hebben we rekening gehouden met de resultaten uit de enquête en volgen we de uitgangspunten uit het Masterplan (deel 1 en deel 2) en de richtlijnen in de vastgestelde Kwaliteitsleidraad.

Hieronder wordt het schetsontwerp middels een video toegelicht. U kunt het ontwerp ook als bestand download in de onderste groene kolom rechts op deze pagina. U heeft tot en met 30 mei reactie kunnen geven op het schetsontwerp, deze reacties zullen worden meegenomen in het uitwerken van het voorlopig ontwerp. Bekijk ook de meest gestelde vragen in de Q&A.

Resultaten van de enquête

De gemeente heeft de afgelopen periode winkeliers, bezoekers, huidige en nieuwe bewoners en eigenaren gevraagd wat zij belangrijk vinden om in de openbare ruimte terug te laten komen. Samengevat geven zij aan meer bomen, planten en bloembakken, maar ook terrassen en zitplekken te willen zien. In totaal hebben 322 mensen de enquête ingevuld. 270 mensen gaan naar ‘In de Bogaard’ om te winkelen en 23% woont in het winkelcentrum of pal ernaast. Het merendeel bezoekt ‘In de Bogaard’ wekelijks, gevolgd door dagelijks, twee wekelijks en maandelijks. Verdere weergave van de resultaten van de enquête kunt u vinden in de infographic rechts op deze pagina.

Vervolgproces

Nadat de reactietermijn is verstreken willen we het schetsontwerp ter vaststelling aanbieden aan het college van burgemeester en wethouders. Naar verwachting zal dit nog gebeuren voor de zomer van 2021. Na de zomer starten we met het vervolgproces: het opstellen van het voorlopig ontwerp waarin we de plannen verder in detail uitwerken. Na het voorlopig ontwerp moet dit plan tot een definitief ontwerp leiden van de openbare ruimte. De verwachting is dat een deel van dit plan medio 2024 uitvoering kan gaan.