Harbour Park (Indola Fabriek)

Een levendige ontmoetingsplek aan de kop van de korte haven, met circa 300 woningen, 4.000 m2 aan bedrijfsruimten, 2.000 m2 voor horeca en fitness, een parkeergarage en een park. Dat is wat vastgoedontwikkelaar Ridge samen met haar partner Dev_real estate wil realiseren op het terrein van de oude Indola fabriek aan de Nijverheidsstraat. De gemeente Rijswijk sloot hiervoor op 5 maart 2021 met de ontwikkelcombinatie een intentieovereenkomst. De herontwikkeling van de voormalige Indola locatie is een eerste stap op weg naar de transformatie van het Havenkwartier: van een verouderd bedrijvengebied naar een aantrekkelijke wijk waar Rijswijkers straks prettig kunnen wonen, werken of vrije tijd doorbrengen.

Ontwikkelaar Ridge en haar partner Dev_real estate willen de Indolalocatie, dat al sinds 2004 niet meer als fabriek functioneert, herontwikkelen tot Harbour Park. De ruim 300 woningen in het plan komen deels aan de haven. De bedrijfsruimten komen aan de Nijverheidsstraat. Het huidige industriële bouwdeel aan de Klipperstraat wordt verbouwd voor horeca en fitness en is straks een echte blikvanger. Ook komt er een parkeergarage. Bovenop de parkeergarage komt het park. Caroliene van Veen van Dev_: “Op deze prachtige locatie aan het water werken we samen met MIES Architectuur aan een modern binnenstedelijk verblijfsklimaat. Een aantrekkelijke plek waar functies en mensen samenkomen die bij elkaar passen en elkaar versterken.

Op basis van de intentieovereenkomst werken de ontwikkelaars het bouwplan verder uit. De planologische procedure start later dit jaar. Harbour Park maakt onderdeel uit van fase 1 van het Havenkwartier, voor meer informatie kunt terecht op de volgende websites;

Ontwikkeling Havenkwartier Rijswijk - Ridge en

Ontwikkeling Havenkwartier Rijswijk - Dev_ real estate

Informatieavond

Op 8 juli jl. heeft er in de broodfabriek een informatieavond plaatsgevonden betreft dit deelproject. Dit was sinds lange tijd een fysieke informatieavond welke met naleving van de coronaregels goed is verlopen. De presentatie van die avond en een verslag (vraag en antwoord) is te vinden onder het kopje ‘bestanden’, rechts op deze pagina.

Voor meer informatie betreft het Havenkwartier kunt u terecht op de algemene projectpagina: Havenkwartier – Gemeente Rijswijk