Graafwerkzaamheden Leeuwendaal

In verband met het vervangen van gasleidingen vinden in de wijk Leeuwendaal graafwerkzaamheden plaats.Deze werkzaamheden zijn in opdracht van Stedin en starten vanaf 16 augustus 2021 en duren naar verwachting tot december 2022.

Als gevolg van deze werkzaamheden wordt het trottoir opengebroken en kunnen er tijdelijk minder parkeermogelijkheden zijn. Dit wordt aangegeven door middel van parkeerverboden.

Ter bescherming van de bomen zal in de straten waar de oude leiding onder de bomen ligt, de nieuwe leiding in de rijbaan worden geplaatst. Hierdoor kan het voorkomen dat een straat wordt afgesloten. Dit zal door middel van omleidingsborden worden aangegeven.

De betreffende bewoners zijn door Stedin geïnformeerd.