Graafwerkzaamheden Bomenbuurt

In verband met het verouderde gasnet is het nodig om hoofdleidingen en huisaansluitingen gas te vervangen. Op dit moment is Stedin bezig met de graafwerkzaamheden in een gedeelte van de Bomenbuurt en deze duren naar verwachting tot eind december 2021.

Als gevolg van deze werkzaamheden wordt het trottoir opengebroken en kunnen er tijdelijk minder parkeermogelijkheden zijn. Dit wordt aangegeven door middel van parkeerverboden.

Ter bescherming van de bomen zal in de straten waar de oude leiding onder de bomen ligt, de nieuwe leiding in de rijbaan worden geplaatst. Hierdoor kan het voorkomen dat een straat wordt afgesloten. Dit za door middel van omleidingsborden worden aangegeven.

De betreffende bewoners zijn door Stedin geïnformeerd.