Deelscooters

In Rijswijk loopt een pilot met deelscooters. Het zijn de elektrische deelscooters van Felyx en Go Sharing. Deze pilot is gestart in 2020. De gemeente wil deelvervoer stimuleren om daarmee bewoners meer opties te geven voor hun reizen en daarmee een alternatief geven voor de auto, om de drukte op de wegen te verminderen. Tevens wil de gemeente ervaring opdoen met de voor- en nadelen van deelscooters.

Samen met de aanbieders van de deelscooters (Felyx en GO Sharing) zijn in Rijswijk gebieden aangewezen waarbinnen de scooters aan- en afgemeld kunnen worden. Dat wil zeggen dat inwoners van Rijswijk hier een deelscooter kunnen pakken om te gebruiken of na gebruik kunnen achterlaten. Alle parken, de winkelstraten van In de Bogaard en Oud Rijswijk en het stationsgebied vallen hierbuiten. Hier mogen dus geen scooters staan.

Overlaststiuaties voorkomen

Het is niet de bedoeling dat het deelscootergebruik tot overlast leidt. Voor het parkeren van de deelscooters gelden dezelfde regels als voor het parkeren van particuliere scooters. De gebruiker van de deelscooter is dus verplicht de scooter volgens de geldende regels te parkeren. Zowel onze handhavers als Felyx en GO Sharing bewaken de situatie in de openbare ruimte om te voorkomen dat er overlast ontstaat. Hierover zijn afspraken gemaakt met beide aanbieders. Als het nodig is, passen we de afspraken aan. Dit doen we in gezamenlijk overleg.

Overlast melden

Ondanks de afspraken die de gemeente heeft met de aanbieders, kan het voorkomen dat deelscooters op verkeerde plekken of langdurig ongebruikt staan. Heeft u een vraag of klacht over de deelscooters? Neem dan contact op met de aanbieder van de scooter. De naam en contactgegevens staan altijd op de scooter, maar u vindt ze ook hier:

Het melden bij Felyx of Go Sharing werkt het snelste om problemen met het parkeren van deelscooters op te lossen, maar u kunt u melding ook doen bij de gemeente op: 14070 of mailen naar stadhuis@rijswijk.nl.

Ook als andere scooters, fietsen of auto’s verkeerd staan kunt u dat melden bij de gemeente.

Hoe houden we Rijswijk bereikbaar en veilig?

De gemeente werkt momenteel aan een nieuw plan voor verkeer en vervoer in Rijswijk. Dit doen we om Rijswijk de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden. Deelvervoer is daar een onderdeel van. Lees meer over de mobiliteitstransitie

Heeft u nog vragen, kijk dan ook op de pagina met vragen en antwoorden over deelscooters.