De Terp

De herontwikkeling van winkelpassage ‘De Terp’ heeft hoge prioriteit. Hier staan veel winkels leeg, waaronder de oude V&D. Door een nieuwe bestemming aan dit gebied te geven wordt niet alleen die leegstand opgelost, maar krijgt het gehele gebied In de Bogaard een kwaliteitsimpuls.

Impressie binnentuin De TerpOp de plek van de V&D zullen nieuwe woongebouwen verrijzen. Ook een deel van de huidige winkelpanden wordt omgebouwd tot woningen. Daarnaast zal een gedeelte beschikbaar blijven voor winkels. De in totaal 350 tot 400 woningen komen rondom een gemeenschappelijke binnentuin te liggen.

Planning

De eigenaar van 'De Terp', Reshape Properties, heeft in 2019 het schetsontwerp gepresenteerd aan de bewoners van de Friso Promenade. Inmiddels is het pand inpandig gesloopt. Naar verwachting gaat begin 2021 de herziening van het bestemmingsplan in procedure. Tijdens de terinzagelegging van dit bestemmingsplan organiseren we samen met Reshape een bewonersavond waar belanghebbenden kunnen reageren op de plannen.

De start van de (ver)bouw staat globaal gepland voor eind 2021.

Meer informatie

Meer informatie over de plannen voor De Terp vindt u op de website van Reshape Properties.

De herontwikkeling van De Terp maakt deel uit van het Masterplan In de Bogaard.