Sir Winston Churchilllaan (Romeinse Route)

De fietspaden langs de Sir Winston Churchilllaan krijgen een andere inrichting en uiterlijk waardoor ze aantrekkelijker worden voor fietsers. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat meer mensen de fiets pakken en de auto wat vaker laten staan.

Sir Winston Churchilllaan

Doorgaande routes

De Sir Winston Churchilllaan is slechts een van meerdere doorgaande wegen in de regio waarvan de fietspaden worden verbeterd. De bedoeling is de doorstroming van het fietsverkeer te verbeteren en meer forenzen op de fiets te krijgen.

Andere wegen in Rijswijk die zijn of worden aangepakt, zijn het Jaagpad en de Huis te Hoornkade, de Lange Kleiweg, de Generaal Spoorlaan, de Rembrandtkade – Steenlaan en de Delftweg.

Uiterlijk

Sommige fietspaden krijgen klinkers, andere asfalt. Ook verandert op sommige plekken de ventweg langs de Sir Winston Churchilllaan in een fietsstraat.

In uitvoering

De gemeente verbetert het fietspad langs de Sir Winston Churchilllaan in delen:

  • In planning: fietspad tussen de Burgemeester Elsenlaan tot voorbij de ingang van de begraafplaats, start uitvoering maandag 26 augustus

Klaar zijn:

  • Acacialaan
  • Fietspad tussen Prinses Beatrixlaan en Generaal Eisenhowerplein (richting Oud Rijswijk)
  • Fietspad tussen de Schaapweg en Prinses Magrietsingel  (richting de Strijp)
  • Fietspad tussen de Prinses Magrietsingel en de Prinses Beatrixlaan (richting de Strijp)
  • Fietspad tussen Generaal Eisenhouwerplein en Huis te Landelaan (richting Oud Rijswijk)
  • Fietspad tussen de Huis te Landelaan en de Burgemeester Elsenlaan

Romeinse route

Het project wordt ook wel de Romeinse route genoemd, omdat in de Romeinse tijd over wat nu de Sir Winston Churchilllaan is een doorgaande route liep. Het was een van de meest noordelijke routes in Europa van het Romeinse rijk; de weg was belangrijk voor de verplaatsing van garnizoenen en voor handel.