Openbaar groen, onderhoud

Algemeen

De gemeente zorgt voor onderhoud aan het openbaar groen. Dit onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en onderhouden van plantsoenen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door takken te verwijderen.

Contact

Voor informatie over onderhoud aan het openbaar groen, kunt u contact opnemen met de gemeente. Doe dit bijvoorbeeld als u meer informatie wilt hebben over wanneer de bomen bij u in de buurt worden gesnoeid. Of als de straten in uw buurt niet zijn geveegd. Ook een melding over het onderhoud of de kwaliteit van het openbaar groen doet u bij de gemeente.