Ontwerpbestemmingsplan "Harbourpark"

B E K E N D M A K I N G   VAN   B & W   B E S L U I T E N

Ontwerpbestemmingsplan Harbourpark
(bestemmingsplanidentificatienummer NL.IMRO.0603.bpHarbourpark-ON01)

Het ontwerpbestemmingsplan, de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Harbourpark en het ontwerpbesluit hogere waarden (= geluid op de gevel) liggen voor een ieder ter inzage met ingang van vrijdag 10 februari 2023 tot en met donderdag 23 maart 2023.

Harbourpark is gelegen in het Havenkwartier. Het plangebied wordt begrensd door de Nijverheidsstraat, Klipperstraat, Handelskade en de bebouwing van De Metamorfose aan de Koopmansstraat 1.

Ontwerpbestemmingsplan Harbourpark

Er komen maximaal 301 woningen en circa 5.900 m² bedrijven en voorzieningen. Dit plan past binnen de kaders van het op 2 maart 2021 door de gemeenteraad vastgestelde ontwikkelkader Havenkwartier.

Aangezien deze ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Waar kunt u het nieuwe plan bekijken?

Er zijn verschillende manieren om het nieuwe bestemmingsplan Harbourpark in te zien:

  1. Internet op www.ruimtelijkeplannen.nl (vanaf 10 februari 2023) Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpHarbourpark-ON01.
  2. Balie publiekszaken in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070.

Informatiebijeenkomst 16 februari 2023.
De informatiebijeenkomst is van 19:00 tot 20:30  in het informatiecentrum Plaspoelpolder (4e verdieping) aan de Handelskade 49 in Rijswijk. Op de informatiebijeenkomst wordt u geïnformeerd over hoe het bouwplan verwerkt is in het bestemmingsplan Harbourpark en de bestemmingsplanprocedure. Ook kunt u vragen stellen over het bestemmingsplan en de stand van zaken van Harbourpark.

De aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Harbourpark is bijlage 2 van het bestemmingsplan Harbourpark.

Heeft u vragen, opmerkingen, correcties en/of (gewenste) aanpassingen in het nieuwe bestemmingsplan?

Zienswijzen
U kunt vanaf 10 februari 2023 tot en met 23 maart 2023 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, dit doet u door:

  1. het sturen van een brief aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, onder vermelding van OBP Harbourpark;
  2. het invullen van het Reactieformulier tijdens de informatieavond of dit later te mailen naar ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl
  3. het mondeling geven van een reactie. Hiervoor maakt u vanaf 10 februari 2023 een afspraak met mevrouw M.E. Smits, (070) 326 1122.

Hoe gaat het verder?
Zienswijzen (reacties) over het ontwerpbestemmingsplan worden gericht aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt daarover een besluit en stelt het uiteindelijke bestemmingsplan vast (naar verwachting 27 juni 2023).

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M.E. Smits, (070) 326 1122  (aanwezig op maandag tot en met donderdag).