RijswijkBuiten

In 2013 werd de eerste paal geslagen en is gestart met de ontwikkeling van RijswijkBuiten, een duurzame woonwijk, gelegen tussen het centrum van Rijswijk en Delft. Verdeeld over de deelgebieden Sion, Parkrijk en Pasgeld worden tot 2026 ruim 3500 nieuwe duurzame woningen gerealiseerd.

Duurzaam wonen in RijswijkBuiten

Van begin af aan stond vast dat RijswijkBuiten een duurzame wijk moest worden. De woningen voldoen daarom aan strenge duurzaamheidsnormen, zodat de woningen nog vele decennia mee kunnen. In de woningen worden slimme technieken toegepast zoals een warmtepomp die warmte uit de bodem haalt, een ventilatiesysteem dat reageert op de aanwezigheid van mensen in een ruimte, drielaagsglas, en zonnepanelen.

Alle woningen en het openbare gebied zijn ingericht op de toekomst: klimaatadaptief en natuurinclusief. Zo stroomt regenwater middels een robuust watersysteem bovengronds af en wordt er in de woningen nestgelegenheid voor beschermde vogels gecreëerd. Bovendien wordt er in Parkrijk deelmobiliteit in de vorm van (elektrische) deelauto’s en – fietsen geïntroduceerd. Deze slimme vormen van deelmobiliteit dragen bij aan de leefbaarheid van Parkrijk.

De drie deelgebieden van RijswijkBuiten

Landelijk wonen in Sion

De start van RijswijkBuiten is in 2013 begonnen in deelgebied Sion. Ooit was Sion het decor van een oud landgoed met een kloostercomplex. Nu oogt dit deelgebied groen, ruim en landelijk. Kenmerkend voor Sion is de afwisseling in bebouwing. Huizen staan in Sion niet in kaarsrechte straten maar in een speels stratenpatroon. In deze straten vindt u fruitbomen, groene hagen rond de voortuinen en speelvoorzieningen voor de kinderen.

De realisatie van deelgebied Sion bevindt zich in de afrondende fase. In deze nieuwe buurt wordt dus al volop geleefd! En dat woont wel zo prettig. Op www.rijswijkbuiten.nl/sion leest u meer informatie over dit deelgebied.

Stedelijk wonen in Parkrijk

Het tweede deelgebied waarmee we in RijswijkBuiten aan de slag zijn gegaan is Parkrijk (voorheen

’t Haantje). We noemen het gebied niet voor niets Parkrijk: het aangrenzende Wilhelminapark, met 150 hectare groen, vormt het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp van dit deelgebied.

Parkrijk wordt zo ingericht dat elke straat in verbinding staat met het stadsgebied. De lange lanen met de woningen vormen het verlengde van het park. Op dit moment is de ontwikkeling van Parkrijk in volle gang. Op www.rijswijkbuiten.nl/parkrijk leest u meer informatie over dit deelgebied.

Schets mee aan Pasgeld

Pasgeld, het gebied tussen de A4, de Vliet en het spoor is een veelzijdig gebied, waarvoor de gemeente afgewogen keuzes wil maken als het gaat om toekomstige ontwikkelingen. Er zijn wel ontwikkelingen nodig. Zo zijn in Rijswijk en de regio veel mensen op zoek naar een woning, zijn maatregelen nodig om de stad bereikbaar te houden en liggen er kansen voor klimaatadaptatie (waterberging) en voor de verbetering van recreatie, de natuur en biodiversiteit.

Om de goede balans tussen gebiedsontwikkelingen, de woonopgave en groen te verkennen, start gemeente Rijswijk met participatie voor Pasgeld. Samen met inwoners, belangenorganisaties en ontwikkelaars gaat de gemeente op zoek naar ideeën en kansen. Met elkaar vullen we hiervoor het ‘Schetsboek Pasgeld’. Kijk op www.schetsboekpasgeld.nl en denk meteen met ons mee.