Steun cultuur

De gemeente heeft € 610.007 beschikbaar gesteld om de culturele sector in de stad te ondersteunen bij de gevolgen die zij ervaren van de coronacrisis. Zo wil de gemeente de culturele infrastructuur op de korte termijn behouden en tevens voor de toekomst sterker maken.

Rijswijkse culturele stichtingen en verenigingen die kunnen bewijzen dat zij door de coronacrisis geraakt zijn, kunnen steun aanvragen. Dat kan zijn om verlies door corona (gedeeltelijk) te compenseren, voor het mogelijk maken van culturele activiteiten binnen de nog geldende beperkingen en voor het ontwikkelen van nieuwe plannen voor de toekomst. Andere rechtsvormen kunnen als samenwerkingspartner onderdeel zijn van een aanvraag voor enkele vormen van steun.

Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 september tot en met 1 oktober 2021. Deze moeten voldoen aan wat is opgenomen in de “Tijdelijke nadere regels Covid-19 steun lokale culturele voorzieningen gemeente Rijswijk”.

Het geld dat Rijswijk beschikbaar stelt, komt uit het steunpakket voor de culturele sector van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.