Splitsingsvergunning

Kamerverhuur en woningsplitsing

Wilt u kamers verhuren of woningen splitsen? Binnenkort komt er een ander beleid voor het omzetten of splitsen van woningen. Daarom worden er tijdelijk geen onttrekkingsvergunningen voor kamergewijze verhuur en splitsingsvergunningen afgegeven. Tot de gemeente een nieuw kamerverhuur/woningsplitsing beleid heeft, worden alle nieuwe aanvragen voor een onttrekkingsvergunning geweigerd. Houd de website in de gaten voor nieuwe informatie.

U moet een vergunning aanvragen om een woning of pand te splitsen. Bijvoorbeeld als u er meerdere appartementen van wilt maken. De gegevens van de splitsing worden in het Kadaster geregistreerd.

Moet u het pand verbouwen? Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. U heeft die niet nodig als de gesplitste woondelen voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. De omgevingsvergunning wordt samen met de splitsingsvergunning afgegeven.