Rioolheffing betalen

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen.

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • de kosten voor de inzameling en de afvoer van regen, sneeuw en hagel
  • het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen

De gemeente beslist op 1 januari of u voor dat jaar een belastingaanslag ontvangt. Als u uw woning of bedrijf in de loop van het jaar aan een andere eigenaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij de koop door de notaris verrekend.

Bij verhuizing naar een andere gemeente, wordt de aanslag voor het gebruikersdeel automatisch aangepast.
Verhuist u binnen de gemeente dan verhuist uw aanslag mee.