Onroerendezaakbelasting betalen

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die u als huiseigenaar of eigenaar van een bedrijfspand of grond betaalt aan de gemeente. Voor deze belasting is de situatie op 1 januari bepalend. Als u op dat moment eigenaar bent van een onroerende zaak binnen de gemeente bent u belastingplichtig voor de OZB. Hoeveel OZB u betaalt, hangt af van de WOZ-waarde van uw woning en het OZB-tarief. Welk tarief gebruikt wordt verschilt per gemeente. Hierdoor is de OZB in de ene gemeente hoger dan in de andere gemeente. De formule voor OZB berekenen is: OZB-tarief x WOZ-waarde : 100.