Ongewoon voorval melden

Er kunnen ongewone voorvallen in uw bedrijf gebeuren. Dit zijn incidenten waarbij milieuschade ontstaat of dreigt te ontstaan. Bijvoorbeeld branden, explosies, ongevallen of storingen.

U neemt meteen maatregelen om de milieugevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Ook kijkt u hoe u herhaling kunt voorkomen

Door het voorval te melden kan de gemeente:

  • de mogelijke gevolgen voor de omgeving snel in kaart brengen en beperken
  • beter inzicht krijgen in de processen en installaties binnen bedrijven