Milieuzone

In de milieuzone Rijswijk mogen alleen vrachtauto’s rijden die voldoen aan de eisen.

Direct regelen

Mag uw vrachtauto de milieuzone niet in, maar wilt u toch (tijdelijk) toegang? Dan kunt u een dagontheffing of langdurige ontheffing aanvragen. Er zijn twee mogelijkheden tot ontheffing:

  • Incidentele dagontheffing milieuzone: vrachtauto's die niet voldoen aan de criteria, kunnen op aanvraag in aanmerking komen voor een gemeentelijke dagontheffing. 
  • Ontheffing milieuzone op basis van hardheidsclausule: de hardheidsclausule biedt de gemeente de mogelijkheid om in bijzondere gevallen af te wijken van de regels van de milieuzone. Een ieder die kan aantonen dat hij of zij onevenredig wordt belast en daarmee wellicht in haar of zijn bestaan wordt bedreigd, kan haar of zijn situatie (met beroep op dit artikel) voorleggen aan de gemeente Rijswijk en vragen om een tijdelijke ontheffing op basis van de hardheidsclausule.