Kopie van de aanslag gemeentebelastingen aanvragen

Voor gemeentelijke belastingen, zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onroerendezaakbelasting (OZB) krijgt u een aanslag van de gemeente.
Bent u deze kwijt of heeft u een kopie nodig? Vraag dan om een kopie bij de gemeente.