Inrit over water aanleggen

Voor het maken van een inrit over water heeft u een omgevingsvergunning nodig. U wilt bijvoorbeeld een inrit maken van uw garage naar de weg. Deze inrit loopt dan over een watergang of sloot.

De vergunning wordt door de gemeente of het waterschap (een onderdeel van de overheid dat verantwoordelijk is voor het water in een gebied) uitgegeven.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning:

  • een inrit over water te maken vanaf de weg;
  • gebruik te maken van de weg voor het maken van een inrit over water, bijvoorbeeld een verlaging van het trottoir; of
  • een bestaande inrit over water te veranderen.