Informatieaanvraag Wet open overheid

De gemeente geeft de informatie op de volgende manieren:

Direct regelen

  • U krijgt een kopie.
  • U mag het document bekijken.
  • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
  • U krijgt informatie over de inhoud.

Vanaf 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen.