Gladheidsbestrijding

Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of sneeuw van de weg te schuiven met sneeuwschuivers.

De gemeente Rijswijk staat iedere winter klaar om de wegen zo veel mogelijk begaanbaar te houden. Bij gladheid wordt gestrooid op de hoofdverkeersroutes. De gemeente strooit dus niet overal.

In opdracht van de gemeente voert AH Vrij tot 1 april 2021 de gladheidbestrijding uit in Rijswijk. Vanuit de Gemeentewerf en in samenwerking met De Binnenbaan worden eventueel extra medewerkers ingezet bij hevige sneeuwval of extreme gladheid. Er wordt gestrooid nadat bij politie, Rijkswaterstaat, de provincie, het gladheidmeldsysteem en/of weerdiensten informatie is ingewonnen over de weerssituatie.

Strooigebieden

Bij gladheid wordt gestrooid op de hoofdverkeersroutes: busroutes, wegen die wijken ontsluiten, gevaarlijke kruisingen en doorgaande fietspaden. De gemeente strooit dus niet overal.  

De strooiroutes zijn zodanig ingedeeld dat elke bewoner binnen een redelijke afstand vanaf de woning op een gestrooide route kan komen. 

Houd rekening met gladheid

Iedere verkeersdeelnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Of u nu automobilist, fietser, voetganger, scooterrijder of vrachtwagenchauffeur bent; elke deelnemer aan het verkeer moet
rekening houden met de omstandigheden van de weg en het verkeer. Ook het weer speelt hier een rol. Let daarom in de wintermaanden goed op, omdat sneeuw en ijzel gladde wegen kunnen veroorzaken.

Natzout

Net als de laatste jaren, za! er bij gladheid worden gestrooid met natzout, een mengsel van water met natriumchloride. Natzout heeft een aantal voordelen:

  • Wegen en fietspaden zijn sneller stroef met natzout. Droogzout moet worden 'ingereden'.
  • Je hebt minder natzout nodig dan bij strooien met droogzout. Dit is beter voor het milieu, omdat er minder zout in de bodem komt.
  • Natzout is beter te dloseren.
  • Natzout waait minder snel weg tijdens het strooien. Zo komt er minder zout in de bermen, en dat is weer beter voor de planten.

Vegen doen we samen

Bij gladheid en sneeuw zorgt de gemeente samen met De Binnenbaan voor het stroef en/of sneeuwvrij maken van onder andere bushaltes, oversteekplaatsen, eventuele looproutes en andere speciale gebieden, zoals de omgeving van verzorgingshuizen. We vragen ook uw medewerking om de stoep voor uw huis sneeuw- en ijsvrij te houden. Zo houden we Rijswijk samen begaanbaar.

De gemeentewerf verstrekt geen zout aan particulieren. Dit is in kleine hoeveelheden bij tuincentra en doe-het-zelf-zaken te koop.

Meldingen of vragen?


Heeft u meldingen of vragen over het strooien? Neem dan contact op met het Klant Contact Center (KCC) van de gemeente Rijswijk, onder telefoonnummer 14 070