Bomen kappen

Het rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

U moet een vergunningen aanvragen als het gaat om: Bomen met een doorsnede van 15 cm of meer ( gemeten op een hoogte van 1,30 meter boven de grond)

Ook stevig snoeien valt hieronder. Onder kappen wordt ook verstaan:

  • Rooien met inbegrip van verplanten
  • Verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadigingen of ontsiering van de houtopstand tot gevolg kunnen hebben.

Het kappen is dus vergunningsvrij indien:

  • de diameter kleiner is dan 15 cm ( omtrek van ca. 47 cm), gemeten op een hoogte van 1.30.
  • het in de voortuin betreft kleiner dan 20 m2 en/of een achtertuin 80 m2
  • als het om (schub) coniferen zijn.
  • het gaat om een dode boom in overleg met de gemeente.