Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Hoe kom ik als zelfstandige in aanmerking voor financiële steun?

Als zelfstandig ondernemer kunt u bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering) aanvragen of een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze tijdelijke regeling is gebaseerd op de Bbz, maar kent versoepelde voorwaarden. Zo is er geen vermogens- of partnertoets.

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u geen Tozo of TONK meer aanvragen. U kunt bijstand voor zelfstandigen aanvragen als uw inkomen te laag is. Tot 1 januari 2022 zijn de voorwaarden voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aangepast.