Afvalstoffen en afvalwater afvoeren, ontheffing

Sommige afvalstoffen mag u niet verwijderen, verbranden of afvoeren als u daarmee het milieu in gevaar brengt. Is het toch nodig? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Het is verboden bepaalde afvalstoffen te verwijderen, verbranden of af te voeren als daarmee het milieu in gevaar komt. Wilt u dit toch doen? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

U kunt een ontheffing aanvragen voor: 

  • Het afgeven van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan iemand die daar geen vergunning voor heeft.
  • Het opnieuw gebruiken (dit heet 'nuttig toepassen') of verwijderen van verboden gevaarlijke afvalstoffen.
  • Het buiten verbranden van afval, op een plek die daar niet voor bedoeld is. Bijvoorbeeld als u buiten aardappelschillen of tuinafval wilt verbranden.