WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

De WOZ-waarde staat vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is geregeld hoe de waarde van uw woning of bedrijf wordt bepaald.

Bij de waardebepaling wordt uitgegaan van het bedrag dat uw woning of bedrijf zou opbrengen op een bepaalde datum, de waardepeildatum. De waardepeildatum ligt een jaar voor het begin van het tijdvak waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Voor 2022 is dat dus 1 januari 2021.

Meer weten over de Wet WOZ in de Rijswijk?

Samen met de Waarderingskamer en enkele andere gemeentes heeft de gemeente Rijswijk een verantwoordingsdocument gemaakt waarin dieper op de werkzaamheden van de Wet WOZ wordt ingegaan. 

  • De ontwikkelingen in hoofdlijnen op het gebied van vastgoed in de gemeente;
  • Hoeveel medewerkers houden zich bezig met de Wet WOZ en wat doen ze;
  • De werkwijze van een No Core No Pay bureau.

Kortom voor een iedereen die meer wilt weten over de uitvoering van de Wet WOZ in onze gemeente.

Verder is de gemeente bezig met de ontwikkeling van een vernieuwd taxatieverslag. Het nieuwe taxatieverslag en het verantwoordingsdocument geven een zo compleet mogelijk beeld van de totstandkoming van de WOZ-waarde.