WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

De WOZ-waarde staat vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is geregeld hoe de waarde van uw woning of bedrijf wordt bepaald.

Bij de waardebepaling wordt uitgegaan van het bedrag dat uw woning of bedrijf zou opbrengen op een bepaalde datum, de waardepeildatum. De waardepeildatum ligt een jaar voor het begin van het tijdvak waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Voor 2020 is dat dus 1 januari 2019.