Windmolen(park) bouwen


U wilt een windmolen(park) van minder dan 5 megawatt op land aanleggen of uitbreiden. Dan moet u hiervoor bij de gemeente een verzoek indienen tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Ook heeft u vergunningen nodig. Bijvoorbeeld de omgevingsvergunning bouwen. Deze vergunning heeft u altijd nodig voor een windmolen(park). Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark.

Wilt u een kleine windmolen bouwen, bijvoorbeeld op of naast uw huis? Ook dan heeft u een omgevingsvergunning bouwen nodig. Soms ook een omgevingsvergunning milieu. Of de gemeente u de vergunningen verleent, hangt af van:

  • de plaats van de windmolen,
  • de gevolgen voor het milieu
  • of de vergunning in het bestemmingsplan past

Soms heeft u ook andere vergunningen nodig. Zoals een watervergunning of een natuurbeschermingsvergunning. Dit hangt af van het formaat en de locatie van de windmolen.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke gevolgen te verwachten voor beschermde planten- en diersoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. Anders geldt de gewone procedure.