Verkeer, verzoek/melding

U kunt een melding maken over overlast van verkeer of een vraag stellen over verkeer. Denk aan verkeersonveiligheid of fout parkeren of verkeerslichten die niet werken.

De gemeente neemt maatregelen of geeft tips om het verkeer in uw buurt veiliger te maken en beter te laten doorstromen. Voorbeelden zijn:

  • Verkeersdrempels
  • Schoolzones
  • Verkeersexamens op basisscholen
  • Rotondes

Voor wegen die in beheer zijn van het rijk, kunt u een verzoek of klacht indienen bij Rijkswaterstaat.