Uitstalling plaatsen bij een bedrijf

Ondernemers mogen een uitstalling plaatsen bij hun winkel als de uitstalling binnen 1 meter vanaf de gevel geplaatst wordt. In andere gevallen moet u hiervoor toestemming vragen bij de gemeente.

In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in de winkel ook verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen.

Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de openbare ruimte.

Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.