Rioolheffing betalen

Eigenaren en gebruikers van een woning of bedrijf betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land. De opbrengst van rioolheffing wordt gebruikt voor de kosten van de opvang en afvoer van afvalwater, hemelwater (regen) en grondwater. Zoals de aanleg van drainage en riolering en het onderhoud daarvan.

Gemeente Rijswijk kent twee soorten rioolheffing: rioolheffing eigenarendeel en rioolheffing gebruikersdeel. Als u eigenaar en gebruiker bent, betaalt u beide belastingen.