Parkeervergunning tijdelijk gebruik - maand

Heeft u in Rijswijk als bedrijf tijdelijke werkzaamheden te doen in een zone met betaald parkeren? Dan is er de 'Parkeervergunning tijdelijk gebruik - maand'. Hiermee kunt u een hele maand parkeren zonder los te betalen binnen het parkeergebied waarvoor u de vergunning bij de gemeente aanvraagt. Het gaat bijvoorbeeld om aannemers, klusbedrijven en onderhoudsbedrijven.

Let op! Parkeer met uw parkeervergunning tijdelijk gebruik alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken. Heeft u ook een ontheffing nodig voor het rijden en parkeren op bijvoorbeeld stoepen en fietspaden, vraag dan een RVV-ontheffing aan.