Oud papier inleveren

Oud papier en karton kunnen prima worden hergebruikt. U brengt het naar de papierbak of een inzamelpunt.