Openbaar groen, onderhoud

De gemeente zorgt voor onderhoud aan het openbaar groen. Dit onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door takken te verwijderen.