Ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen en slopen

Als u bouw- en sloopwerkzaamheden uitvoert, moet u geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen. Het maakt niet uit of u de werkzaamheden uitvoert als bedrijf of als particulier. U moet zich houden aan de geluidsnormen. Zo mag u meestal alleen op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur geluid maken van 60 dB(A) of hoger. Dit mag een maximumaantal dagen. Hoeveel dagen dat zijn, hangt af van het aantal dB(A) geluid dat u maakt. Lees meer op de website van InfoMil.

U kunt ontheffing aanvragen als u geluid wilt maken op een dag of tijdstip waarop dit niet is toegestaan. Of als u langer dan het maximumaantal dagen geluid wilt maken.