Onroerendezaakbelasting betalen

Voor onroerendezaakbelasting geldt een eigenarenbelasting op basis van de WOZ-waarde. Wie op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is, wordt bepaald aan de hand van de gegevens van het kadaster. Bij verkoop in de loop van het jaar bestaat er geen recht op ontheffing of teruggave. Wel is het gebruikelijk dat de OZB wordt verrekend bij de notaris. NB: "Direct regelen knop" alleen bruikbaar met DigiD.

Direct regelen

De waarde van een onroerende zaak is bepalend voor de hoogte van de aanslag. Ook als uw woning of bedrijf nog in aanbouw is, wordt de WOZ-waarde vastgesteld. De waarde wordt dan bepaald naar de toestand van het pand op 1 januari van het jaar. De waarde bedraagt minimaal de waarde van de grond. U betaalt hierover dus ook OZB.