Mobiele puinbreker gebruiken

Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, moet u een melding doen bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen.