Milieuzone

Let op!
Van 13 december 2021 tot en met 1 februari 2022 kunt u in de gemeente Rijswijk geen milieuzone ontheffing aanvragen. In deze periode mag u zonder een ontheffing in de milieuzone van de gemeente Rijswijk rijden. Heeft u vragen dan kunt u deze e-mailen naar milieuzone@rijswijk.nl. Als u gebeld wilt worden, kunt u uw telefoonnummer doorgeven via dit e-mailadres. Als u gebeld wilt worden kunt u uw telefoonnumer doorgeven via dit mailadres.

Direct regelen

In de milieuzone Rijswijk mogen alleen vrachtauto’s rijden die voldoen aan de eisen.

Mag uw vrachtauto de milieuzone niet in, maar wilt u toch (tijdelijk) toegang? Dan kunt u een dagontheffing of langdurige ontheffing aanvragen. Er zijn twee mogelijkheden tot ontheffing:

  • Incidentele dagontheffing milieuzone: vrachtauto's die niet voldoen aan de criteria, kunnen op aanvraag in aanmerking komen voor een gemeentelijke dagontheffing.
  • Ontheffing milieuzone op basis van hardheidsclausule: de hardheidsclausule biedt de gemeente de mogelijkheid om in bijzondere gevallen af te wijken van de regels van de milieuzone. Een ieder die kan aantonen dat hij of zij onevenredig wordt belast en daarmee wellicht in haar of zijn bestaan wordt bedreigd, kan haar of zijn situatie (met beroep op dit artikel) voorleggen aan de gemeente Rijswijk en vragen om een tijdelijke ontheffing op basis van de hardheidsclausule.
  • Landelijke regels milieuzones voor vrachtauto’s: per 1 januari 2022 gelden er strengere toegangseisen voor dieselvrachtauto's in milieuzones. Vanaf die datum hebben alleen dieselvrachtauto's met emissieklasse 6 toegang tot de milieuzone in Rijswijk. Meer informatie vindt u op milieuzone.