Milieuzone

De lucht in Rijswijk is vervuild door uitlaatgassen van verkeer. Met de milieuzone wil de gemeente de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. De milieuzone Rijswijk geldt voor dieselvrachtauto’s. In de milieuzone mogen alleen vrachtauto’s rijden vanaf emissieklasse 6.

Direct regelen

Let op:

Doet u als burger een aanvraag voor ontheffing milieuzone via het aanvraagformulier dan moet u de aanvraag tenminste een week voor de ingangsdatum indienen.

Wilt u weten wat de emissieklasse van uw voertuig is? Doe de kentekencheck. Een link naar de kentekencheck vindt u op deze pagina of op de website www.milieuzones.nl

Vraag een ontheffing aan via de knop 'Direct regelen'.

In de milieuzone Rijswijk mogen alleen vrachtauto’s rijden die voldoen aan de eisen.

Mag uw vrachtauto de milieuzone niet in, maar wilt u toch (tijdelijk) toegang? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Er zijn drie mogelijkheden tot ontheffing:

  • Dagontheffing milieuzone
    Als uw vrachtauto maar een enkele keer in de milieuzone van Rijswijk moet zijn,dan kunt u een dagontheffing aanvragen.
  • Langdurige ontheffing (Hardheidsclausule)
    Als u kunt aantonen dat u door de milieuzone in financiële problemen komt, dan kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule.
  • Ontheffing Uitzonderingsgeval (in verband met lange levertijd)
    Als u aantoont dat u een schone vrachtwagen heeft besteld die voldoet aan de eisen van de milieuzone, dan kunt u een ontheffing krijgen tot het moment van levering met een maximum van 1 jaar.

Landelijke regels milieuzones voor vrachtauto’s: Vanaf 1 januari 2022 gelden er strengere toegangseisen voor dieselvrachtauto's in milieuzones. Vanaf die datum hebben alleen dieselvrachtauto's met emissieklasse 6 toegang tot de milieuzone in Rijswijk. Meer informatie vindt u www.milieuzone.nl