Kabels en leidingen aanleggen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen.

Als u gaat graven met een machine, moet u ook een KLIC melding doen. Dit doet u bij het Kabels- en leidingeninformatiecentrum van het Kadaster.

Een aanvraag of melding dient langs elektronische weg ingediend te worden via het door de gemeente gehanteerd meldsysteem.

Indien een aanvraag of melding niet langs elektronische weg kan worden ingediend, wordt deze schriftelijk in enkelvoud ingediend.

Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden, moet u ook een KLIC melding doen. Dit doet u bij het Kabels- en leidinginformatiecentrum van het Kadaster.