Informatieplicht als u met gevaarlijke stoffen werkt

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, zijn verplicht de gemeente hierover te informeren. Welke informatie u doorgeeft hangt af van de inrichting van uw bedrijf. Zijn er veel gevaarlijke stoffen in het bedrijf, dan is de inrichting hoogdrempelig.

In de Seveso III-richtlijn staat wanneer een bedrijf een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting heeft. In bijlage I van deze richtlijn staan 2 lijsten met de drempelwaarden van gevaarlijke stoffen. Controleer deze lijsten als er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in uw bedrijf.