Groot voertuig op de weg parkeren

Een voertuig dat langer is dan 6,00 meter of hoger dan 2,40 meter mag niet parkeren in Rijswijk. Dit staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) artikel 5.8 van de gemeente Rijswijk en het op basis daarvan genomen uitvoeringsvoorschrift (nr. 12/17). Dit verbod geldt niet van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00, daarnaast geldt het verbod niet op de wegen en weggedeelten aangegeven op de kaart bij het uitvoeringsvoorschrift 12/17(zie kaart uitvoeringsvoorschrift). 

Deze regel geldt ook in gebieden met betaald parkeren. Het is mogelijk om voor dit verbod een ontheffing aan te vragen.