Graafvergunning

Als u grond gaat afgraven of verplaatsen, dan moet u een melding doen bij het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit.