Gevaarlijke stoffen vervoeren

Gevaarlijke stoffen, die routeplichtig zijn, mag u alleen vervoeren op de aangewezen transportwegen in de gemeente Rijswijk. Wijkt u af van de aangewezen wegen, bijvoorbeeld ten behoeve van het laden en lossen dan kunt u een ontheffing aanvragen

U kunt bij de Omgevingsdienst Haaglanden een ontheffing aanvragen. Dit betekent dat u toch toestemming krijgt om gevaarlijke stoffen te vervoeren over andere wegen. In uw verzoek moet wel staan waarom u het vervoer niet anders kunt regelen.