Flyeren, algemene regels

U mag op basis van algemene regels op straat of huis aan huis reclame verspreiden zoals folders en proefmonsters.

De gemeente let op de gevolgen voor openbare orde en zedigheid. Zo mag de reclame bijvoorbeeld geen opruiend karakter hebben of seksueel getinte afbeeldingen bevatten.

Voor het sampelen met gebruik van een object zoals een kraam of promotievoertuig moet u contact opnemen met het Horecaloket. Dit valt niet onder de algemene regels.